artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.117.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.116.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w celu finansowania lub dofinansowania zadań, w tym zadań inwestycyjnych związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.115.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.0050.1.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.114.2023 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 grudnia 2023 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.113.2023