artykuł nr 1

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator Danych Osobowych (Gmina Przyrów) na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Pan Cezary Suchan.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: