artykuł nr 1

Ogłoszenie o możliwości konsultacji Rocznego...

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2017 rok”.
artykuł nr 2

Konsultacje projektów uchwał dotyczących...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne nt. projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały  Nr IV/27/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów; zmiany uchwały Nr IV/29/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 10.03.2015 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania...
artykuł nr 3

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia...

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się  z projektem: „Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok"
artykuł nr 4

Konsultacje projektów uchwał dotyczących...

Wójt Gminy Przyrów ogłasza konsultacje społeczne na temat projektów uchwał w sprawie: zmiany uchwały  Nr 133/XX/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 22 lipca 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów; zmiany uchwały Nr 112/XVII/2013 Rady Gminy Przyrów z dnia 15 marca 2013 roku  w sprawie określenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
artykuł nr 5

Konsultacje dotyczące strategii rozwoju Gminy Przyrów