artykuł nr 1

Informacja Wójta Gminy Przyrów w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Przyrów

Wójt Gminy Przyrów informuje, iż Zarządzeniem Nr Or.0050.63.2020 z dnia 22 września 2020 roku wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Gminie Przyrów.

Funkcję Koordynatora ds. dostępności będzie pełniła Pani Ewelina Wiśniewska, inspektor ds. kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego, OC i spraw obronnych Urzędu Gminy Przyrów.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Gminie Przyrów było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez przepis art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora ds. dostępności

Do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

  1. wsparciem osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Przyrów i gminne jednostki organizacyjne;
  2. przygotowaniem i koordynacją wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Przyrów i gminne jednostki organizacyjne;
  3. monitorowaniem działalności Urzędu Gminy Przyrów i gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Gminie Przyrów – Ewelina Wiśniewska

adres do korespondencji: ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów
telefon: 34 3554120 wew. 32
e-mail: oc@przyrow.pl

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 22 września 2020 roku

w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.