artykuł nr 1

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Wójt Gminy Przyrów ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz rozwoju bazy sportowej w 2021 roku.

Dostępne kategorie:
Rok 2023
Rok 2022
Rok 2021