artykuł nr 1

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Przyrów

artykuł nr 2

Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.40.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 12 czerwca 2020 r.

w sprawie: powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

artykuł nr 4

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

artykuł nr 5

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.