artykuł nr 1

Struktura Urzędu Gminy w Przyrowie

Parter

Gminny Zakład Komunalnypokój nr 1

I piętro

Skarbnik Gminypokój nr 2
Referat finansowy, księgowośćpokój nr 2
Samodzielne stanowisko do spraw kadr, zezwoleń na alkohole, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnejpokój nr 3
Przewodniczący Rady Gminypokój nr 4
Samodzielne stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy i drogownictwapokój nr 4
Informatyk, samodzielne stanowisko do spraw działalności gospodarczej i ochrony przeciwpożarowejpokój nr 5
Radca prawnypokój nr 5
GOPS: Świadczenia 500+, karta dużej rodziny, asystent rodzinypokój nr 6
Sala konferencyjnapokój nr 7
GOPS: Pracownicy Socjalnipokój nr 8
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejpokój nr 9
GOPS: Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjnypokój nr 10
GOPS: Księgowośćpokój nr 11
Referat finansowy, podatkipokój nr 12
Samodzielne stanowisko do spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw wojskowychpokój nr 13
Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntamipokój nr 14
Kierownik referatu rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntamipokój nr 14

II piętro

Wójt Gminy Przyrówpokój nr 15
Sekretariat Urzędu Gminypokój nr 16
Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjnych, kultury i zdrowiapokój nr 16
Samodzielne stanowisko do spraw planowania przestrzennego i zamówień publicznychpokój nr 17
Sekretarz Gminy, Urząd Stanu Cywilnegopokój nr 18