artykuł nr 1

Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Przyrów...

w sprawie: powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
artykuł nr 3

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o zarejestrowanych kandydatach na Posłów i Senatorów RP w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

artykuł nr 4

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
artykuł nr 5

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.