artykuł nr 1

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Przyrów

artykuł nr 2

Protokół z wyborów do Rady Gminy w Przyrowie

artykuł nr 3

Informacja o godzinach pracy Gminnej Komisji Wyborczej w Przyrowie

Gminna Komisja Wyborcza w Przyrowie pełni dyżur w dniu  20 października 2018 roku  w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz w dniu  21 października 2018 r., od godz. 7:00.

artykuł nr 4

Informacja o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

artykuł nr 5

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie...

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.