artykuł nr 31

Obwieszczenie

dotyczy zawiadamienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Mokrzeska” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 08.02 – 11.03.2013 r., w siedzibie Urzędu Gminy w Przyrowie, w godz. od 08.00 do 14.00
artykuł nr 32

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Informujemy, iż wnioski o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakupionego na podstawie faktur VAT (za okres od 01.09.2012 r. do 31.01.2013 r.) składa się w terminie od 01.02.2013 do 28.02.2013 r.
Ponadto informuję, że w sierpniu 2013 r. w ramach rocznego limitu za 2013 r. będzie można złożyć wniosek w drugim terminie o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zakupionego w okresie od 01.02.2013 r. do 31.07.2013 r.
artykuł nr 33

XVI Sesja Rady Gminy w Przyrowie

Załączniki:
Zawiadomienie124 KB
artykuł nr 34

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach Gmina Przyrów"