główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego

Wójt Gminy Przyrów informuje o możliwości zapoznania się  z projektem:

„Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2016 rok"

Uwagi i propozycje wraz z uzasadnieniem dotyczące powyższego projektu można składać do dnia 7 września 2015 r.  w formie:

  • pisemnej (Urząd Gminy Przyrów, 42-248 Przyrów, ul. Częstochowska 7),
  • telefonicznej (nr 34/3554 120 do 123),
  • za pośrednictwem faxu (34/3554 120 do 123 wew.21) lub
  • pocztą elektroniczną (przyrow@przyrow.pl).

Pliki do pobrania: