Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyrów