Sporządzenie testamentu

Sporządzenie testamentu

Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym

Zmiana, ustalenie pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Zmiana imienia dziecka

Zmiana imienia dziecka

Oświadczenie o uznaniu dziecka

Oświadczenie o uznaniu dziecka

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Ustalenie lub odtworzenie aktu stanu cywilnego

Ustalenie lub odtworzenie aktu stanu cywilnego

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sprostowanie błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Sporządzenie aktu zgonu

Sporządzenie aktu zgonu

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu urodzenia

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za gra...

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego przed upływem miesięcznego te...

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz. 59 z późn.zm.)

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.Nr 9, poz. 59 z późn.zm.) ; ustawa z dnia 29 września 1986 r., (Dz.U.t.j.z 2004 r., Nr 161, poz. 1688 z późn.zm.)