Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór odpadów komunalnych od w...

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie gminy Przyrów w 2017 roku.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie odpadów komuna...

Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Przyrów w 2017 roku

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na wykonanie usługi poniżej 30 000 euro  zadania p.n. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2016-2017”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodników w ciągu drogi ...

Przyrów: „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Wola Mokrzeska – Smyków w km 21+250,35 do km 22+960,35”

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE I DOSTAWIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm) określonego w art. 4 pkt. 8,  dla zadania: „Zakup i dostawa węgla ekogroszku workowanego do kotłowni budynku Urzędu  Gminy Przyrów w sezonie zima 2016 – 2017 r”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę istniejącego pasa d...

Część (zadanie) nr 1 - przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Miłej w miejscowości Smyków oraz ul. Filtrowej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów; Część (zadanie) nr 2 – przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Nadrzecznej w miejscowości Przyrów, gmina Przyrów; Część (zadanie) nr 3 - budowa drogi gminnej na długości 620 mb w Przyrowie ul. Stroma, Sportowa, Leśna (ułożenie nawierzchni asfaltowo-betonowej wraz z robotami towarzyszącymi wyszczególnionymi w przedmiarze robót)

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi p.n.: "Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2016-2017"

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dla zadania: „Zakup i dostawa urn wyborczych dla Gminy Przyrów”.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodników wraz z przebud...

Budowa chodników wraz z przebudową drogi w istniejącym pasie drogowym ul. Słonecznej w miejscowości Wola Mokrzeska gmina Przyrów.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę istniejącego pasa dr...

Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Częstochowskiej w miejscowości Przyrów gmina Przyrów.