główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - usługi

Załączniki:
strona 2 113 KB
strona 1 446 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Bolesławów-Staropole Gmina Przyrów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę...

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Wiercicy Gmina Przyrów

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont...

Przedmiot zamówienia obejmuje remont i modernizację biologicznej oczyszczalni ścieków LEMNA o docelowym przepływie Qdśr=308m3/d.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o planowanym zakupie

Ogłoszenie o planowanym zakupie paliw do autobusu szkolnego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych