główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zima 2006-2007"

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie "Dostawy opału do kotłowni"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima 2006-2007" na potrzeby Gminy Przyrów.

artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art.4a ust.2 oraz art.48 ust.2 Pzp Gminny Zakład Komunalny zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie dostawy opału do kotłowni.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty w sprawie: "Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2006-2007". Trasa II - Bolesławów - Zarebice – Przyrów.