Uchwała Nr 193/XXVIII/2014

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2015 rok

Uchwała Nr 192/XXVIII/2014

w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przyrów na lata 2014-2020

Uchwała Nr 191/XXVIII/2014

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Przyrów

Uchwała Nr 190/XXVIII/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r.

Uchwała Nr 189/XXVIII/2014

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr 188/XXVIII/2014

w sprawie zmiany Uchwały nr 182/XXVII/2014 z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Częstochowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie drogowe pn. „Modernizacja ci ą gu drogowego DK1-Częstochowa-Srocko-Małusy Wielkie-Kobyłczyce- Żuraw-Lipnik- Zalesice-DW793”