Uchwała nr 15/III/10

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na rok 2011  

Uchwała nr 14/III/10

W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok

Uchwała nr 13/III/10

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Uchwała nr 12/III/10

W sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Uchwała nr 11/III/10

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych

Uchwała nr 10/III/10

W sprawie Uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie

Uchwała nr 9/III/10

W sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy w Przyrowie Nr 60/X/95 z dnia 24 czerwca 1995r w sprawie powołania Gminnego Zakładu Komunalnego