Uchwała nr 131/XXI/09

 W sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie

Uchwała nr 130/XXI/09

W sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Przyrów - sołectwo Kopaniny /część działki nr 10/

Uchwała nr 129/XXI/09

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.  

Uchwała nr 128/XXI/09

W sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Uchwała nr 127/XXI/09

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.