Uchwała nr 38/VII/2007

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów ? sołectwo Przyrów

Uchwała nr 37/VII/2007

W sprawie powołania Skarbnika Gminy

Uchwała nr 36/VII/2007

W sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Uchwała nr 35/VII/2007

W sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przyrów

Uchwała nr 34/VII/2007

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Uchwała nr 33/VII/2007

W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu "Partnerstwo Północnej Jury"

Uchwała nr 32/VII/2007

W sprawie dofinansowania remontu drogi powiatowej S 1095 Przyrów - Staropole - Sieraków