Uchwała nr 167/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Kopaniny

Uchwała nr 166/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Sygontka

Uchwała nr 165/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Zalesice

Uchwała nr 164/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Staropole

Uchwała nr 163/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Sieraków

Uchwała nr 162/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów dla terenu połoŜonego w sołectwie Wola Mokrzeska, oznaczonego na załączniku graficznym symbolem M.

Uchwała nr 161/XXVII/2006

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Wola Mokrzeska

Uchwała nr 160/XXVII/2006

W sprawie uchwalenia stawek dotacji przedmiotowych.

Uchwała nr 159/XXVII/2006

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała nr 158/XXVII/2006

W sprawie zmiany uchwały Nr 150/XXVI/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska.