Uchwała nr 149/XXV/06

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Bolesławów

Uchwała nr 148/XXV/06

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Przyrów – sołectwo Stanisławów

Uchwała nr 147/XXV/06

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

Uchwała nr 146/XXV/06

W sprawie zmiany uchwały Nr 122/XXII/2005r Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 grudnia 2005 roku.

Uchwała nr 145/XXV/06

W sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska

Uchwała nr 144/XXV/06

W sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska

Uchwała nr 143/XXV/06

W sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska

Uchwała nr 142/XXV/06

W sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska

Uchwała nr 141/XXV/06

W sprawie zmiany Uchwały Nr 137 /XXIV/06 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Przyrowie przy ul. Szkolna 44

Uchwała nr 140/XXV/06

W sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przyrów.