Sprawozdanie z wykonania budżetu na rok 2005

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/14/06 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/66/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/65/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/64/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy nr 123/XXII/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy nr 119/XXI/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/59/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/58/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2005 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/49/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/48/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2005 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/45/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2005 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/44/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na 2005 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/43/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/42/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy nr 111/XX/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/38/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/37/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/31/05 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/26/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/25/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy nr 107/XIX/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/23/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/22/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok.

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/15/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/14/05 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Nr 87/XVI/04 na 2005 rok

Zmiany w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/7/05 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2005 rok

Zmiany w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie nr 95/XVII/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Układ wykonawczy budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów nr 0151/2/05 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2005.

Budżet gminy na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie nr 87/XVI/04 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.