Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/50/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2004 rok nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/49/2004

W sprawie powołania Komisji spisowej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji kasy w Urzędzu Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/48/2004

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie i ustalenia tekstu jednolitego

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/47/2004

W sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/46/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliwa"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/45/2004

W sprawie powołania komisji do odbioru inwestycji pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zarębice-Bolesławów" realizowanej w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/44/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2004 nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 r.

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/43/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2004 nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/42/1004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Udzielenie kredytu długoterminowego"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/41/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliwa"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/40/2004

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na I półrocze 2004 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/39/2004

W sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Przyrowie

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/38/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu dla małych robót o niskiej wartości na realizację projektów współfinansowanych przez Bank Światowy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/37/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dowóz dzieci do szkół"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/36/2004

W sprawie powołania Pełnomocnika i Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. Rozwoju Lokalnego Gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/35/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2004 nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 34/04

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/33/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliwa"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/32/2004

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/31/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2004 nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/30/2004

W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/29/2004

W sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/28/2004

W sprawie zmiany planu kont i wprowadzenia załącznika do obiegu dokumentów księgowych

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/27/2004

W sprawie wprowadzenie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/26/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2004 nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/25/2004

W sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/24/2004

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Przyrów

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/23/2004

W sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2004

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/22/2004

W sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/21/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2004 nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/20/2004

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy na 2003 rok

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/19/2004

W sprawie oddania Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Częstochowie w użytkowanie gruntu, w użytkowanie wieczyste i nabycia praw własności budynków

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/18/2004

W sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/17/2004

W sprawie odstąpienia oddalszych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/16/2004

W sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej w przetargu na realizację zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/15/2004

W sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej w przetargu na realizację zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/14/2004

W sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej w przetargu na realizację zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/13/2004

W sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej w przetargu na realizację zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/12/2004

W sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej w przetargu na realizację zadania pod nazwą "Budowa drogi gminnej" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/11/2004

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania o cenę "Dostawa paliwa"

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/10/2004

Zarządzenie w sprawie powołania do składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/9/2004

Zarządzenie w sprawie powołania do składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/8/2004

Zarządzenie w sprawie powołania do składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/7/2004

Zarządzenie w sprawie powołania do składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/6/2004

Zarządzenie w sprawie powołania do składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/5/2004

Zarządzenie w sprawie powołania do składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/4/2004

Zarządzenie w sprawie powołania do składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/3/2004

Zarządzenie w sprawie powołania do składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/2/2004

Zarządzenie w sprawie powołania do składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami" w ramach programu SAPARD

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/1/2004

Zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego komisji przetargowej w przetargu na realizacje zadania pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami" w ramach programu SAPARD