główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/187/2018

w sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIV/186/2018

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej