Uchwała nr 52/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Stanisławów

Uchwała nr 51/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Staropole

Uchwała nr 50/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Zarębice

Uchwała nr 49/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Bolesławów

Uchwała nr 48/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów dla sołectwa Przyrów

Uchwała nr 47/VII/2011

W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów

Uchwała nr 46/VII/2011

W sprawie uchwalenia Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów uchwalonego uchwałą nr 207/XXIX/02 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 5 czerwca 2002 roku

Uchwała nr 45/VII/2011

W sprawie zmiany Uchwały nr 58/X/95 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 24 czerwca 1995 r

Uchwała nr 44/VII/2011

W sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć psychologa, logopedy, zajęć bibliotecznych i nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia w różnym wymiarze

Uchwała nr 43/VII/2011

W sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie

Uchwała nr 42/VII/2011

W sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach

Uchwała nr 41/VII/2011

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r

Uchwała nr 40/VII/2011

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyrów na lata 2011– 2024  

Dostępne kategorie:
Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r
Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r
Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.
Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.
Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.
Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.
Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.
Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.
Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.
Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.
Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.
Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.
Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.
Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.
Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.
Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.
Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.
Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.
Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.
Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.
Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.
Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.