Uchwała nr 182/XXIX/10

W sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wiercica

Uchwała nr 181/XXIX/10

W sprawie: zmiany uchwały nr 161/XXVI/10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Uchwała nr 180/XXIX/10

W sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r

Uchwała nr 179/XXIX/10

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych.

Uchwała nr 178/XXIX/10

W sprawie sposobu sprawienia pogrzebu

Uchwała nr 177/XXIX/10

W sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Uchwała nr 176/XXIX/10

W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Zalesice

Uchwała nr 175/XXIX/10

W sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Sołectwa Przyrów  

Uchwała nr 174/XXIX/10

W sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Przyrów lub jej jednostkom organizacyjnym

Uchwała nr 173/XXIX/10

W sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego  

Dostępne kategorie:
Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r.
Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.
Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.
Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r.
Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r.
Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r.
Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.
Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r.
Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r.
Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r
Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r
Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r
Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r
Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r
Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r
Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r
Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r
Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r
Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r
Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r
Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r
Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r
Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r
Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r
Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r
Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r
Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r
Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r
Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r
Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r
Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r
Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r