główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2019

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.95.2019

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargów nieograniczonych pn. "Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów"

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.94.2019

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla Pani Dominiki Kier

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.93.2019

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.92.2019

w sprawie zmian w budżecie