główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2019

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2019

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.27.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zmiany zarządzenia Nr Or 0050.61.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 sierpnia 2019 roku

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.62.2019

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.31.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i zmiany zarządzenia Nr Or 0050.60.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 sierpnia 2019 roku

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2019

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.27.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.60.2019

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.31.2019 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży