główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/60/03

W sprawie użytkowania programów komputerowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie

artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/59/03

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2003 rok nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku

artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/58/03

W sprawie zminy składu Komisji Przetargowej

artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/57/03

W sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych j.s.t. Urzędu Gminy Przyrów

artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/56/03

W sprawie projektu budżetu gminy na 2004 rok

Dostępne kategorie:
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005