Informacja- godziny otwarcia lokali wyborczych

Niniejszym informuję, że Obwodowe Komisje Wyborcze w Gminie Przyrów w dniu

10 maja 2015 roku rozpoczynają pracę o godz. 6:00.

Lokale dla głosujących w tym dniu będzie otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o miejscach na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów Nr 0050.26.2015

w sprawie powołania przedstawicieli Wójta Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów Nr Or.0050.25.2015

w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Zarębicach

Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów Nr Or.0050.23.2015

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Przyrów

Obwieszczenie Wójta Gminy Przyrów

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 13 kwietnia 2015r. o możliwości sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego

Informacja Wójta Gminy Przyrów z dnia 07 kwietnia 2015 r. o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej