artykuł nr 1

Ogłoszenie nr PLP.271.1.2.2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.

Przedmiot postępowania

Dowóz uczniów do Szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2020-2021" - w drugim półroczu – usługa.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia: 29.01.2021 r. do godz. 9:00.