artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej