artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty

Nr PLP.341/11/05                                                                                                                             Przyrów, 2005-10-14

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

GMINA  PRZYRÓW informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia Dostawa oleju opałowego - 6000 litrów wybrał do realizacji zamówienia ofertę, którą złożyła firma:

 

"PETROL" Sp. z o.o,

ul. 1Maja 9,

55-080 Katy Wrocławskie

Cena ofertowa: 15.079,20 zł