artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy

Przyrów, 30.07.2004

Nr PLP.341/6/04

 


Z A W I A D O M I E N I EW wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z procedurą Małych Robót o Niskiej Wartości Nr B2-75-0076 na wykonanie Remont Szkoły Podstawowej w Zalesicach”, rozstrzygniętego w dniu 30.07.2004r, została wybrana oferta firmy:

P.P.H.U. “DELITE” Sp. z o.o.

ul. Łukasińskiego 28

42-200 Częstochowa

za kwotę: brutto – 48.140,24zł

 

Wójt Gminy

mgr inż. Robert Nowak