artykuł nr 1

Podatek leśny w roku 2020

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2020 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 888 ).

Średnia cena sprzedaży drewna będąca podstawą naliczania podatku leśnego uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku, ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu  18 października 2019 r. (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 1018) wynosiła 194,24 zł za 1 m³

Stawka podatku leśnego:

  • 42,7328 zł z 1 ha fizycznego lasu