artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za rok 2010 przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy nr 16/2011. Treść zarządzenia tutaj