artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za I półrocze 2008 r. przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy nr 48/2008. Treść zarządzenia tutaj