artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/129/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2021 rok.