artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/125/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Zalesice.