artykuł nr 1

Interpelacja radnego Andrzeja Różyckiego w sprawie: uporządkowania działki nr 242 obręb 0014, sołectwo Zalesice, będącej własnością Gminy Przyrów

Dostępne kategorie:
Kadencja 2018 - 2023