artykuł nr 1

Rejestr Zarządzeń - rok 2021

 

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Przyrów
(rok 2021)

Lp.Numer zarządzeniaData wydaniaTreść zarządzenia (w sprawie):
1.

Or.0050.1.2021

04.01.2021 r.w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2021 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
2.

Or.0050.2.2021

05.01.2021 r.w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Przyrowie.
3.

Or.0050.3.2021

15.01.2021 r.w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or 0050.13.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 lutego 2020 roku  w prawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży.
4.

Or.0050.4.2021

25.01.2021 r.w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
5.

Or.0050.5.2021

26.01.2021 r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.
6.

Or.0050.6.2021

 

 
7.

Or.0050.7.2021

26.01.2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie.
8.

Or.0050.8.2021

26.01.2021 r.w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.