artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.61.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.