artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.56.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.