artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.7.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie.