artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.6.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 zatrudnionych w Szkole Podstawowej im Adama Mickiewicza w Przyrowie i Przedszkolu w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.