artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2020 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie zmniejszenia kwoty odpisu na Fundusz Mieszkaniowy.