Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Informacje podstawowe154770
   Godziny urzędowania4495
   Organizacja urzędu204
     Schemat organizacyjny94
     Struktura organizacyjna83
     Regulamin organizacyjny6498
   Struktura Urzędu6167
   Tablica ogłoszeń3205
     Rok 20204808
     Rok 201933848
     Rok 201823555
     Rok 201717881
     Rok 201622340
    ›    Rok 20116613
    ›    Rok 201211043
    ›    Rok 20136590
    ›    Rok 20146960
    ›    Rok 201531355
     Lata 2011 - 201557
     Lata 2006 - 201099074
   Ogłoszenia o konkursach490
   Ogłoszenia o naborze516
     Rok 2020384
   Powoływanie komisji i zespołów1007
     Rok 2016488
   Oświadczenia majątkowe pracowników248
     Kierownik Referatu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami 1162
     Pracownicy wydający decyzje administracyjne922
    ›    Pani Krystyna Pabjasz862
   Kontrole1237
     Rok 2019113
     Rok 2018173
     Rok 2014517
   Wybory8310
    ›    Wybory Prezydenta RP - 10.05.2020382
    ›    Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020775
     Wybory 2020565
    ›    Wybory Prezydenta RP - 12.07.2020181
     Wybory 20191126
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego1245
    ›    Wybory Parlamentarne1260
     Wybory 20188578
     Wybory 20151364
    ›    Wybory Prezydenta RP1879
    ›    Wybory Parlamentarne1709
    ›    Wybory do Parlamantu Europejskiego1351
     Wybory 20141363
    ›    Wybory samorządowe7838
    ›    Wybory 20063417
    ›    Wybory 20104505
    ›    Wybory 20112685
     Wybory 2006 - 201166
   Referenda948
     Referendum 20151160
Gmina
   Statut Gminy6750
   Strategia rozwoju3844
   Raporty o stanie Gminy566
   Sołectwa3330
   Liczba ludności1332
     Liczba ludności - stan na 31.12.2015 r.494
     Liczba ludności - stan na 31.12.2016 r.374
     Liczba ludności - stan na 31.12.2017 r.393
     Liczba ludności - stan na 31.12.2018 r.376
     Liczba ludności - stan na 31.12.2019 r.233
Wójt Gminy
   Zadania i kompetencje1866
   Zarządzenia548
    ›    Rok 20021867
    ›    Rok 200317596
    ›    Rok 200414595
    ›    Rok 200519698
     Kadencja 2002-2006193
    ›    Rok 200617781
    ›    Rok 200711038
    ›    Rok 200813161
    ›    Rok 200915062
     Kadencja 2006-2010228
    ›    Rok 201014307
    ›    Rok 201111596
    ›    Rok 201210245
    ›    Rok 20138627
     Kadencja 2010-2014225
    ›    Rok 20147136
    ›    Rok 20159358
    ›    Rok 20168007
    ›    Rok 20177255
     Kadencja 2014-2018119
     Rok 20186215
     Rok 20192417
     Rok 2020588
   Rejestr Zarządzeń1270
     Rok 2012490
     Rok 2013520
     Rok 201436
     Rok 201534
     Rok 201644
     Rok 201757
     Rok 201860
     Rok 201949
     Rok 202053
   Oświadczenia majatkowe4648
Sekretarz Gminy
   Zadania i kompetencje104
   Oświadczenia majątkowe2339
Skarbnik Gminy
   Zadania i kompetencje108
   Oświadczenia majątkowe2074
Rada Gminy
   Przewodniczący Rady Gminy422
   Skład Rady Gminy Przyrów w kadencji 2018 - 2023735
   Komisje Rady Gminy435
     Komisja do spraw Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów135
     Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej129
     Komisja do spraw Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego169
     Komisja Rewizyjna144
     Komisja Skarg, Wniosków i Petycji137
   Kompetencje Rady Gminy1322
   Regulamin Rady Gminy1183
   Uchwały Rady Gminy1453
     Kadencja 2002-20061156
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 19 listopada 2002 r.2137
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 11 grudnia 2002 r.4086
    ›    Uchwały 10 Sesji Rady Gminy z dnia 2 marca 2004 roku998
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 30 marca 2004 roku2093
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2004 roku936
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2004 roku2663
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 23 października 2004 roku1948
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2004 roku2924
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2004 roku2614
    ›    Uchwały 3 sesji Rady Gminy z dnia 26 marca 2003 r.5310
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 26 kwietnia 2003 r.2743
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2005 r.3508
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2003 r.1110
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2003 r.850
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 11 września 2003 r.2060
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2003 r.2461
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2003 r.1405
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2005 r.2330
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.1323
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 26 września 2005 r.2001
    ›    Uchwały 21 Sesji Rady Gminy z dnia 30 listopada 2005 r.3679
    ›    Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2005 r.1281
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2006 r.3194
    ›    Uchwały 24 Sesji Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2006 r.3563
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2006 r.2605
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2006 r.2547
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2006 r.3442
     Kadencja 2006-2010945
    ›    Uchwały 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2006 r.2137
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2006 r.1107
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2006 r.1878
    ›    Uchwały 4 Sesji Rady Gminy z dnia 20 lutego 2007 r.1867
    ›    Uchwały 5 Sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2007 r.2213
    ›    Uchwały 6 Sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2007 r.1205
    ›    Uchwały 7 Sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2007 r.2057
    ›    Uchwały 8 Sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2007 r.1443
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2007 r.1882
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 r2069
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 19 marca 2008 r2381
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2008 r2106
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 30 maja 2008 r1341
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 7 lipca 2008 r1524
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 29 września 2008 r2333
    ›    Uchwały 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2008 r2352
    ›    Uchwały 17 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2008 r1608
    ›    Uchwały 18 sesji Rady Gminy z dnia 16 lutego 2009 r2613
    ›    Uchwały 19 sesji Rady Gminy z dnia 16 marca 2009 r1375
    ›    Uchwały 20 sesji Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2009 r1237
    ›     Uchwały 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 czerwca 2009 r1363
    ›     Uchwały 22 sesji Rady Gminy z dnia 9 lipca 2009 r1047
    ›    Uchwały 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2009 r2594
    ›    Uchwały 24 sesji Rady Gminy z dnia 4 listopada 2009 r1629
    ›    Uchwały 25 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2009 r1226
    ›    Uchwały 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 stycznia 2010 r1806
    ›    Uchwały 27 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2010 r1678
    ›    Uchwały 28 sesji Rady Gminy z dnia 28 kwietnia 2010 r1471
    ›    Uchwały 29 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2010 r2251
    ›    Uchwały 30 sesji Rady Gminy z dnia 19 sierpnia 2010 r1182
    ›    Uchwały 31 sesji Rady Gminy z dnia 4 października 2010 r1357
    ›    Uchwały 32 sesji Rady Gminy z dnia 5 listopada 2010 r1620
    ›    Uchwały 1 Sesji Rady Gminy z dnia 1 grudnia 2010 r1697
    ›    Uchwały 2 Sesji Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2010 r762
    ›    Uchwały 3 Sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2010 r1862
    ›    Uchwały 4 sesji Rady Gminy z dnia 11 marca 2011 r.2945
    ›    Uchwały 5 sesji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2011 r.2187
    ›    Uchwały 6 sesji Rady Gminy z dnia 18 sierpnia 2011 r.697
    ›    Uchwały 7 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2011 r.2828
    ›    Uchwały 8 sesji Rady Gminy z dnia 10 listopada 2011 r.1784
    ›    Uchwały 9 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r.946
    ›    Uchwały 10 sesji Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2012 r.1210
    ›    Uchwały 11 sesji Rady Gminy z dnia 24 lutego 2012 r.1819
    ›    Uchwały 12 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2012 r.1683
    ›    Uchwały 13 sesji Rady Gminy z dnia 25 września 2012 r.686
    ›    Uchwały 14 sesji Rady Gminy z dnia 30 października 2012 r.1343
    ›    Uchwały 15 sesji Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2012 r.951
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2013 r.1496
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 15 marca 2013 r.1630
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2013 r.2112
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2013 r.1321
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2013 r.540
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 27 września 2013 r.1090
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r.692
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 16 grudnia 2013 r.1237
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 stycznia 2014 r.1445
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2014 r.2116
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 8 maja 2014 r.1910
    ›    Uchwały z 27 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2014 r.1293
    ›    Uchwały z 28 sesji Rady Gminy z dnia 19 września 2014 r.1087
    ›    Uchwały z 29 sesji Rady Gminy z dnia 14 listopada 2014 r.1197
     Kadencja 2010-2014357
     Kadencja 2014-20181475
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 27 listopada 2014 r.1229
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014 r.1089
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2015 r.658
    ›    Uchwały z 4 sesji Rady Gminy z dnia 10 marca 2015 r.2719
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 9 czerwca 2015 r.1573
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 22 czerwca 2015 r.606
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 23 września 2015 r.2113
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 27 października 2015 r.953
    ›    Uchwały z 9 sesji Rady Gminy z dnia 7 grudnia 2015 r.2396
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2016 r.822
    ›    Uchwały z 11 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2016 r.2053
    ›    Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 7 czerwca 2016 r.1451
    ›    Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 8 lipca 2016 r.1716
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 października 2016 r.1395
    ›    Uchwały z 15 sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2016 r.3145
    ›    Uchwały z 16 sesji Rady Gminy z dnia 26 stycznia 2017 r.751
    ›    Uchwały z 17 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2017 r.571
    ›    Uchwały z 18 sesji Rady Gminy z dnia 29 marca 2017 r.1259
    ›    Uchwały z 19 sesji Rady Gminy z dnia 23 czerwca 2017 r.1259
    ›    Uchwały z 20 sesji Rady Gminy z dnia 13 września 2017 r.765
    ›    Uchwały z 21 sesji Rady Gminy z dnia 3 listopada 2017 r.1381
    ›    Uchwały z 22 sesji Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r.1363
    ›    Uchwały z 23 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2018 r.1496
    ›    Uchwały z 24 sesji Rady Gminy z dnia 17 maja 2018 r.337
    ›    Uchwały z 25 sesji Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2018 r.1093
    ›    Uchwały z 26 sesji Rady Gminy z dnia 28 września 2018 r.1007
     Kadencja 2018-20231632
    ›    Uchwały z 1 sesji Rady Gminy z dnia 17 listopada 2018 r.935
    ›    Uchwały z 2 sesji Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2018 r.955
    ›    Uchwały z 3 sesji Rady Gminy z dnia 4 lutego 2019 r.558
    ›    Uchwały z 5 sesji Rady Gminy z dnia 28 marca 2019 r.311
    ›    Uchwały z 6 sesji Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 r.501
    ›    Uchwały z 7 sesji Rady Gminy z dnia 30 września 2019 r.184
    ›    Uchwały z 8 sesji Rady Gminy z dnia 24 października 2019 r.270
    ›    Uchwały z 9 - nadzwyczajnej sesji Rady Gminy z dnia 6 listopada 2019 r.1101
    ›    Uchwały z 10 sesji Rady Gminy z dnia 28 listopada 2019 r.135
    ›    Uchwały z 11 - nadzwyczajnej - sesji Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2019 r.167
    ›     Uchwały z 12 sesji Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 r.513
    ›     Uchwały z 13 sesji Rady Gminy z dnia 21 kwietnia 2020 r.199
    ›    Uchwały z 14 sesji Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2020 r.73
   Rejestr Uchwał7955
   Sesje Rady Gminy579
     Transmisje z obrad388
     Protokoły z Sesji Rady Gminy3568
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2002-20065498
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2006-20101102
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2010-20141207
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2014-20181556
    ›    Protokoły z Sesji Rady Gminy w Przyrowie kadencji 2018 - 2023 474
    ›    Kadencja 2018 - 2023495
     Protokoły głosowań248
   Interpelacje i zapytania radnych709
     Kadencja 2018 - 20231923
   Oświadczenia majątkowe502
     Przewodniczący Rady Gminy2854
     Radni Rady Gminy - kadencja 2018-20231926
     Radni Rady Gminy - kadencja 2014-20181632
    ›    Bożek Alicja 565
    ›    Adamus Grzegorz735
    ›    Dors Renata611
    ›    Hamerla Mirosław700
    ›    Kolan Ryszard635
    ›    Miedzińska Bożena710
    ›    Różycka Małgorzata536
    ›    Nowak Władysław 615
    ›    Stanuchiewicz Wiesław922
    ›    Ślęzak-Zawadzka Elżbieta738
    ›    Wierciochowicz Barbara610
    ›    Wiśniewska Maria665
    ›    Wiśniewski Jacek701
    ›    Żmuda Ewa634
   Wybory ławników sądowych242
     Wybory ławników sądowych - kadencja 2020 - 2023121
Jednostki organizacyjne
   Gminny Zakład Komunalny610
     Informacje ogólne286
     Godziny pracy106
     Ochrona danych osobowych63
     Oświadczenia majątkowe kierownika GZK1438
     Sprawozdania finansowe38
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej371
     Informacje ogólne124
     Godziny pracy79
     Ochrona danych osobowych74
     Oświadczenia majątkowe kierownika GOPS1592
     Ocena zasobów pomocy społecznej40
   Gminny Ośrodek Kultury226
     Informacje ogólne112
     Godziny pracy71
     Ochrona danych osobowych71
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GOK1370
   Gminna Biblioteka Publiczna287
     Informacje ogólne126
     Godziny pracy78
     Filie GBP62
     Ochrona danych osobowych63
     Oświadczenia majątkowe dyrektora GBP1441
     Regulamin Wypożyczalni oraz Czytelni24
   Placówki oświatowe190
    ›    Oświadczenia majątkowe dyrektora1798
     Zespół Szkolno-Przedszkolny100
    ›    Informacje ogólne68
    ›    Godziny pracy sekretariatu50
    ›    Ochrona danych osobowych40
Prawo lokalne
   Regulamin utrzymania czystości i porządku1924
   Podatki i opłaty lokalne4711
    ›    Podatek od nieruchomości762
    ›    Podatek od środków transportowych783
    ›    Podatek rolny667
    ›    Podatek leśny583
    ›    Podatek od posiadania psów646
    ›    Opłata administracyjna586
    ›    Opłata targowa601
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego708
    ›    Opłata za wodę i ścieki760
    ›    Podatek od nieruchomości504
    ›    Podatek od środków transportowych547
    ›    Podatek rolny516
    ›    Podatek leśny486
    ›    Podatek od posiadania psów489
    ›    Opłata administracyjna472
    ›    Opłata targowa477
    ›    Opłata za zajęcie pasa drogowego562
    ›    Opłata za wodę i ścieki514
    ›    Podatek od nieruchomości463
    ›    Podatek od środków transportowych449
    ›    Podatek rolny445
    ›    Podatek leśny407
    ›    Opłata administracyjna435
    ›    Podatek od nieruchomości625
    ›    Podatek od środków transportowych441
    ›    Podatek rolny648
    ›    Podatek leśny589
    ›    Opłata za dostarczoną wodę718
    ›    Opłata za odprowadzanie ścieków782
    ›    Czynsz za najem lokali mieszkalnych493
    ›    Podatek od nieruchomości537
    ›    Podatek od środków transportowych446
    ›    Podatek rolny490
    ›    Podatek leśny468
    ›    Podatek od nieruchomości564
    ›    Podatek rolny499
    ›    Podatek leśny416
    ›    Podatek rolny526
    ›    Podatek leśny405
    ›    Podatek od nieruchomości539
    ›    Podatek od środków transportowych389
    ›    Podatek rolny568
    ›    Podatek leśny404
    ›    Podatek od nieruchomości530
    ›    Podatek od środków transportowych441
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi456
    ›    Podatek rolny456
    ›    Podatek leśny393
    ›    Podatek od nieruchomości500
    ›    Podatek od środków transportowych328
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi397
    ›    Podatek rolny452
    ›    Podatek leśny362
    ›    Podatek od nieruchomości465
    ›    Podatek od środków transportowych386
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi388
    ›    Podatek rolny539
    ›    Podatek leśny363
    ›    Podatek od nieruchomości763
    ›    Podatek od środków transportowych404
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi379
    ›    Podatek rolny454
    ›    Podatek leśny338
    ›    Podatek od nieruchomości746
    ›    Podatek od środków transportowych457
    ›    Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi462
     Rok 2018724
     Rok 2019606
     Rok 2020474
    ›    Rok 2003337
    ›    Rok 2002345
    ›    Rok 20031171
    ›    Rok 2002319
Budżet i finanse
   Budżet555
     Rok 2020234
     Rok 2019722
     Rok 20181699
    ›    Rok 20061780
    ›    Rok 20058143
    ›    Rok 2004757
    ›    Rok 2003830
    ›    Rok 2007983
    ›    Rok 2008957
    ›    Rok 20091030
    ›    Rok 20101340
    ›    Rok 20111610
    ›    Rok 20122021
    ›    Rok 20131891
    ›    Rok 20142310
    ›    Rok 20152317
    ›    Rok 20162560
    ›    Rok 20172205
     Lata 2003 - 2017308
   Sprawozdania Finansowe630
     Sprawozdania Finansowe Gminy Przyrów292
     Sprawozdania Finansowe Urzędu Gminy w Przyrowie226
   Sprawozdania Budżetowe223
     Rok 202079
     Rok 2019161
Zamówienia publiczne
   Ogłoszenia Przetargów62294
     Rok 20209532
     Rok 201920459
    ›    Rok 201447617
    ›    Rok 201562445
    ›    Rok 201617790
    ›    Rok 201726469
    ›    Rok 201823193
     Lata 2014 - 201895
    ›    Rok 20036586
    ›    Rok 200410143
    ›    Rok 200518697
    ›    Rok 200614349
    ›    Rok 200723223
    ›    Rok 200815780
    ›    Rok 200969676
    ›    Rok 201014136
    ›    Rok 201123756
    ›    Rok 20129788
    ›    Rok 20139800
     Lata 2003 - 2013522
   Zamówienia do 30 tys. Euro4735
     Rok 20206170
     Rok 201915386
    ›    Rok 201731844
    ›    Rok 201821279
     Lata 2017 - 201866
   Plan zamówień publicznych1167
Zagospodarowanie przestrzenne
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego1872
   Plany zagospodarowania przestrzennego3502
     Sołectwo Bolesławów477
     Sołectwo Przyrów1308
     Sołectwo Stanisławów353
     Sołectwo Staropole479
     Sołectwo Wiercica671
     Sołectwo Wola Mokrzeska831
     Sołectwo Zalesice823
     Sołectwo Zarębice485
Ochrona środowiska
   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej275
   Odpady komunalne124
     Rejestr działalności regulowanej67
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi220
Załatwianie spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3690
     Planowanie Przestrzenne1983
    ›    Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego73
    ›    Ustalenie warunków zabudowy55
    ›    Zaopiniowanie wstępnego podziału nieruchomości 50
    ›    Zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego72
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami46
    ›    Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych67
     Sprawy realizowane w Referacie rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami107
    ›    Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości55
    ›    Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych43
    ›    Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów57
    ›    Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej86
    ›    Dofinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota69
    ›    Ulgi w czynszu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów pod działalność usługową stanowiących własność Gminy Przyrów57
Informacja publiczna
   Dostęp do informacji publicznej1009
   Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego825
Skargi i petycje
   Skargi i wnioski880
   Petycje901
     Petycje rozpatrywane w 2020 roku34
     Petycje rozpatrywane w 2019 roku496
     Petycje rozpatrywane w 2018 roku192
     Petycje rozpatrywane w 2017 roku403
Konsultacje społeczne
   Rok 2020229
   Rok 2019323
   Rok 20181326
   Rok 2017984
   Lata 2013 - 20161620
Ochrona Danych Osobowych
   Inspektor Ochrony Danych535
   Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych1626
   Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego828
   Klauzula informacyjna dotycząca komunikacji z Urzędem realizowanej poprzez pocztę elektroniczną602
Inne
    ›    Kontakt1161
    ›    Kierownictwo759
    ›    Statut694
    ›    Regulamin517
    ›    Kontakt1442
    ›    Kierownictwo1201
    ›    Statut788
    ›    Regulamin775
    ›    Dokumentacje kontroli742
    ›    Dane kontaktowe1213
    ›    Statut736
    ›    Opłaty392
    ›    Dane kontaktowe569
    ›    Statut411
     Infrastruktura1327
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę728
    ›    Stan elektryfikacji656
    ›    Stan telefonizacji581
    ›    Stan gospodarki komunalnej763
    ›    Drogi962
     Oferty2234
     Rejestr skarg i wniosków744
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw857
   Redakcja Biuletynu3540
Łączna liczba odwiedzin:1700478