artykuł nr 1

Petycja nr 1/2018

  • Przedmiot petycji: próba o dokonanie analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia -  w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  • Podmiot wnoszący: Szulc-Efekt sp. z o. o.
  • Data złożenia petycji: 9 listopada 2018 rok.
  • Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.
Załączniki:
Petycja53 KB