artykuł nr 1

Petycja nr 1/2017

  • Przedmiot petycji: publikacja wniosku o udzielenie informacji publicznej, z dnia14 lutego 2017 roku.
  • Podmiot wnoszący: brak informacji o zgodzie na udostępnienie danych.
  • Data złożenia petycji: 14 luty 2017 rok.
  • Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.
Załączniki:
Petycja - skan537 KB