artykuł nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu sołectwa Wiercica